21 Mart Matın Dışında Yoga Buluşması- 7

21 Mart günü yoga için buluşuyoruz dedik ama bu sefer matın dışında! Konuk hocamız bu ay Şafak Uysal idi. 

Şafak Hoca bizlerle kendi yoga yolculuğunu paylaştı. Tasavvuf ve Ayurveda üzerine detaylı bir sohbet yaptık. Çokluk, ikilik ve teklik üzerine konuştuk. Geçmişten günümüze birbiriyle hiç bir benzerliği bulunmayan öğretilerin nasıl da aynı şeyi söylediklerine şaşırdık. 

Patanjali’nin Yoga Sutraları’nı ve özellikle de birinci kitabın ikinci sutrasını (“Yoga chitta vritti nirodha”) ne olmadığını ve ne oladuğunu uzun uzun tartıştık. Kısacası yine ilham aldık, ilham olduk.

Bizlere süpriz Sakıp Sabancı müze bileti hediye eden Humaya, evi çiçeklerle renklendiren Gamzeye tekrar teşekkürler.

Bu birliğin yaşanmasına vesile tüm katılımcı canlara çok teşekkür ediyorum. 

Bir sonraki Yoganame Matın Dışında Yoga etkinliği için beklemede kal! 

Asena DiricanComment